LinkedIn as a Service (LaaS) er et tilbud til vores kunder som har brug for en løbende træning i de forskellige LinkedIn produkter.

Vores typisk kunder har medarbejdere som har LinkedIn kundskaber på forskellige niveauer, og arbejder med forskellige roller: salg, markedsføring, HR, Ledelse m.v.

– Det er her vi kan hjælpe med LaaS

Vi tilbyder træning inden for bl.a.:

✦ Social Selling

✦ Sales Navigator

✦ LinkedIn Recruiter

✦ Grundlæggende LinkedIn

✦ Rekruttering via LinkedIn uden Recruiter

HVAD ER LAAS?

LaaS tilbydes i pakkeløsning, som passer bedst til virksomhedernes behov med fleksible justeringsmuligheder i ydelserne, og hvor medarbejderne løbende trænes i aftalte intervaller, f.eks. hver uge, måned, kvartal o.s.v.

Omkostningerne til træningen fordeles over en længere periode = likviditetsforbedring = LaaS.

LaaS kan sammenlignes med det begreb vi alle bruger i dag. Men måske ikke er klar over det SaaS – Software as a Service. SaaS strækker sig fra alt fra LinkedIn, Facebook, Microsoft produkter som bl.a. Word, Excel, Outlook m.v. samt Gmail o.s.v. Vi har i den ånd opfundet begrebet LaaS – LinkedIn as a Service.

Kontakt os for at høre nærmere om vi kan hjælpe jer med en LaaS løsning på ☏ +45 2670 2570 eller kontakt@socialeer.dk

LinkedIn as a Service – LaaS